Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dobre i złe skutki cz.2

clause-684504_960_720

W poprzednim artykule przedstawiliśmy pozytywne skutki zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla posiadaczy gruntów lub nieruchomości. Jednakże, skutki takich zmian mogą być (i często są) negatywne. Jak się przed nimi uchronić i jak przypilnować swojego interesu? Zapraszamy do lektury!

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego może nieść za sobą dwa negatywne przypadki. W pierwszym z nich, może okazać się, że efektem działań planistycznych będzie całkowite ograniczenie korzystania z nieruchomości lub jej części, a drugim to niemal całkowity spadek wartości nieruchomości.

Przykłady

W efekcie działań planistycznych ograniczona może zostać możliwość korzystania z nieruchomości (w różnym stopniu). Przykładem może być zamiana gruntu rolnego z możliwością zabudowy zagrodowej, na grunt rolny bez możliwości zabudowy. Jeżeli chodzi o przypadek drugi, a więc całkowity spadek nieruchomości, zdarza się dość często, że nieruchomość np. mieszkaniowa przeznaczona zostaje pod drogę publiczną.

Działania właścicieli nieruchomości

Co może zrobić właściciel nieruchomości, która z powodu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego traci na jej wartości? Przede wszystkim powinien on wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym. Koniecznie należy pamiętać jednak o tym, że zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniosek taki można zgłosić do 5 lat od daty wejścia w życie nowego planu zagospodarowania. Jaki czas ma gmina na wypłacenie odszkodowania? Artykuł 37 ust.9 wspomnianej wyżej ustawy, mówi o tym, że gmina ma na to pół roku. Jednak, jak można zaobserwować w praktyce, często wypłaty odszkodowań wypłacane są po tym okresie. Właściciel nieruchomości może jednak ubiegać się wtedy o odsetki za zwłokę.

Jak obliczane jest odszkodowanie?

Odszkodowanie powinno być równe różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, a wartością po jego wprowadzeniu. Każdy kto ubiega się o odszkodowanie, powinien przedstawić we wniosku dokładny rozmiar szkody. Choć nie jest zobligowany do wynajęcia rzeczoznawcy majątkowego – warto poprosić takiego fachowca o pomoc. Pomoże on dokładnie wyznaczyć wysokość odszkodowania. Gminy zazwyczaj zawsze korzystają z pomocy  biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

Inne możliwości

Nie zawsze właściciel nieruchomości chce ubiegać się o odszkodowanie. Innym rozwiązaniem jest żądanie wykupu przez gminę całej nieruchomości lub jej części. Gminy bardzo często w takich przypadkach, oferują nieruchomość zamienną. Jeżeli właściciel nieruchomości zdecyduje się na wykup przez gminę lub na inną nieruchomość, traci możliwość do skorzystania z możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

Należy pamiętać także o tym, że jeśli właściciel nieruchomości nie chce zgodzić się na zmiany wynikłe z nowego planu zagospodarowania przestrzennego, może zaskarżyć uchwałę do sądu i wnieść o zmianę miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego – bardzo rzadko jednak sąd przyznaje rację właścicielowi nieruchomości.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl