Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Określeniu wartości budynku, lokalu mieszkaniowego bądź użytkowego służy wycena nieruchomości. Proces ten jest przeprowadzany dla rozmaitych celów a do jego realizacji stosuje się różnorodne metody działania, podejścia i techniki.

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi może go dokonać tylko osoba, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Jego opinia określająca wartość danego budynku czy lokalu przyjmuje formę operatu szacunkowego.

Operat, który jest odzwierciedleniem procesu wyceny zawiera opis wycenianej nieruchomości, charakteryzuje jej stan prawny oraz techniczno-użytkowy. Wskazuje również wszelkie podstawy prawne i uwarunkowania czynności i zastosowanych rozwiązań merytorycznych, a także przedstawia tok obliczeń. Kompleksowy zestaw wyznacza wartość nieruchomości.

Zapewniam kompleksową i terminową wycenę. Koszt usługi uzależniony jest od indywidualnych ustaleń z klientami.
Sporządzam operaty szacunkowe, których przedmiotem są nieruchomości:

 • lokalowe będące przedmiotem prawa własności,
 • zabudowane domami mieszkalnymi,
 • gruntowe (działki budowlane, działki rolne, lasy)
 • ograniczone prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, itp.)
 • niezabudowane (własność i użytkowanie wieczyste)
 • komercyjne (biura, magazyny, centra handlowe, stację benzynowe)

oraz inne, np.:

 • kamienice,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • mienie zabużańskie.

Dla klientów określam wartość nieruchomości m.in.:

 • na potrzeby zabezpieczenia kredytów hipotecznych,
 • w celu ustalenia ceny sprzedaży/kupna,
 • dla celów ubezpieczeniowych,
 • dla potrzeb postępowań spadkowych, podziału majątku itp.,
 • w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • w celu ustalenia wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia)
 • oraz w innych celach określonych przez klienta.

Posiadam ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu. Jest to gwarancja bezpieczeństwa świadczonych usług.
Obszar mojej działalności to przede wszystkim Kraków i jego okolice oraz teren województwa małopolskiego.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl