Wycena maszyn i urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń

Zapewniam profesjonalne i terminowe wykonanie wyceny maszyn i urządzeń. Koszt usługi ustalamy indywidualnie. Cena uzależniona jest od zakresu zlecenia oraz rodzaju maszyn i urządzeń.

W jaki sposób wycenia się maszyny i urządzenia?

Wycena maszyn i urządzeń sprowadza się do oszacowania wartości środków trwałych, określenia ich rodzaju, utraty wartości, kosztów oraz czynszów. Oszacowanie wartości środków jest określeniem wartości z uwzględnieniem wszelkich koniecznych w tym celu atrybutów, mających istotne znaczenie dla wyniku przedmiotowego szacunku, z dokładnością wymaganą i konieczną ze względu na cel i wyceny maszyn. Najczęściej przy podejmowaniu wyceny maszyn i urządzeń określa się ich wartość rynkową. Wartość rynkowa jest natomiast definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, oraz przy chowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku. Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, kompletność, stan techniczny, nowoczesność konstrukcji i wiek urządzenia, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży odzwierciedlone ofertami ruchomości porównywalnych. Wspomniana definicja wartości rynkowej wymaga uszczegółowieniu w zależności od celu – odmienna jest przy wycenie maszyn nowych, a inna np. dla celów komorniczych – wówczas wycenia się wartość likwidacyjną przy sprzedaży wymuszonej.

W jakim celu dokonuje się wyceny maszyn i urządzeń?

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny maszyn i urządzeń między innymi w celu:

 • określenia udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,
 • określenia wartości dla celów podziału majątku,
 • oszacowania środków technicznych dla potrzeb dokonania przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa,
 • ustalenia wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,
 • określenia wartości zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawy,
 • określenia wartości likwidacyjnej jako ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
 • ustalenia kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy,
 • ustalenia wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,
 • ustalenia wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,
 • określenia czynszu za najem.

Co oferujemy w ramach wyceny maszyn i urządzeń?

W ramach ustalania wartości środków technicznych świadczymy usługi wyceny:

 • wartości środków i megaukładów technicznych;
 • maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów;
 • maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych;
 • linii technologicznych;
 • oszacowanie wartości taboru samochodowego;
 • wartości samochodów osobowych;
 • wartości samochodów ciężarowych;
 • wartości naczep;
 • przyczep;
 • cystern;
 • oszacowanie wartości taboru kolejowego;
 • oszacowanie wartości lokomotyw;
 • oszacowanie wartości wagonów;
 • wózków widłowych;
 • podnośników;
 • samochodów specjalistycznych;
 • pojazdów nietypowych;
 • maszyn budowlanych;
 • oszacowanie wartości maszyn drogowych;
 • oszacowanie wartości maszyn rolniczych;
 • ciągników;
 • środków trwałych;
 • środków technicznych;
 • środków niskocennych;
 • sprzętu RTV, AGD;
 • sprzętu komputerowego;
 • wyposażenia gospodarstwa domowego;
 • wyposażenia parku maszynowego;
 • wyposażenia warsztatów;
 • sprzętu medycznego;
 • wyposażenia szpitali;
 • wyposażenia przychodni;
 • wyposażenia gabinetów medycznych;
 • oszacowanie wartości gabinetów weterynaryjnych;
 • oszacowanie wartości sprzętu fitness;
 • wartości urządzeń myjni;
 • stanów magazynowych;
 • urządzeń mierniczych i pomiarowych;
 • maszyn leśnych;
 • ruchomości innych.
Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl