Doradztwo i analiza rynku nieruchomości

Doradztwo i analiza rynku nieruchomości

 

Doświadczenie oraz wiedza na temat rynku nieruchomości to główne elementy, na których bazuje doradztwo oraz analiza tego obszaru działalności. Aby zminimalizować ryzyko należy bardzo szczegółowo zbadać rynek. Takie analizy to ważne instrumentarium, które pomaga podjąć prawidłową decyzję dotyczącą danej inwestycji.

Co możemy zaoferować?

Doradztwo w zakresie odszkodowań:

  • z tytułu wywłaszczenia nieruchomości;
  • z tytułu nabycia i zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne;
  • z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z posadowieniem na nich linii przesyłowych (wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych itd.);
  • za ubytek wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego;

Doradztwo w sprawach dotyczących:

  • opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
  • opłat przekształceniowych (w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność nieruchomości);
  • opłat planistycznych;
  • opłat adiacenckich;
  • innych opłat, związanych z nieruchomościami.

Do kogo kierujemy swoją ofertę?

Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i komercyjnych. Nasi klienci to nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne – małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, działające w różnych branżach i specjalizacjach.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl