Doradztwo i analiza rynku nieruchomości

Doświadczenia oraz wiedza na temat rynku nieruchomości to główne elementy, na których bazuje doradztwo oraz analiza tego obszaru działalności.

Aby zminimalizować ryzyko należy bardzo szczegółowo zbadać rynek. Takie analizy to ważne instrumentarium, które pomaga podjąć prawidłową decyzję dotyczącą inwestycji.

Doradztwo w zakresie odszkodowań:

  • za wywłaszczane nieruchomości
  • za nieruchomości nabywane i zajęte pod drogi publiczne
  • za nieruchomości przez które przebiegają linie przesyłowe mediów
  • za ubytek wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

Doradztwa w sprawach dotyczących:

  • opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
  • opłat planistycznych
  • opłat adiacenckich
  • innych opłat