Dokumenty niezbędne w procesie wyceny

Poniżej zamieszczam wykaz dokumentów niezbędnych do wyceny (w zależności od rodzaju nieruchomości), których wcześniejsze przygotowanie przyspiesza wykonanie zlecenia. Podstawowe dokumenty ewidencyjne (wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna) otrzymuje się w Starostwie Powiatowym.

Lokal mieszkalny, lokal użytkowy, działka niezabudowana, działka zabudowana domem jednorodzinnym:

  • wypis z rejestru gruntów dotyczący działki

  • mapa ewidencyjna

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

  • ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu

  • wypis z rejestru gruntów dotyczący działki

  • mapa ewidencyjna

Dom w budowie:

  • projekt techniczny zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

  • wypis z rejestru gruntów dotyczący działki

  • mapa ewidencyjna

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu lub kserokopii mapy ewidencyjnej - powiat krakowski


Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu lub kserokopii mapy ewidencyjnej - m. Kraków