Wycena służebności przesyłu

Wycena służebności przesyłu

Sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego jest nieodzownym elementem ustalenia wartości służebności przesyłowej.

Czym jest służebność przesyłu?

Zagadnienie służebności przesyłu dotyczy urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, które nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. W oparciu o przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a konkretniej art. 3051 tej ustawy, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią wyżej wspomniane urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Jak ustanawia się służebność przesyłu?

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli natomiast to przedsiębiorca odnawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych, to właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności. Co istotne, służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń. Wygasa natomiast najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

Kiedy konieczna jest wycena służebności przesyłu?

Sporządzenie operatu szacunkowego ma w celu określenie wartości roszczeń, które mogą przysługiwać właścicielowi gruntu w związku z istnieniem na jego nieruchomości instalacji przesyłowych. Właściciel może domagać się w szczególności zapłaty za korzystanie z nieruchomości, odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości, związane z ulokowaniem urządzeń przesyłowych na nieruchomości, a także odszkodowania z tytułu utraconych pożytków.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl