Wycena służebności przesyłu

Sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego jest nieodzownym elementem ustalenia wartości służebności przesyłowej. Sporządzenie operatu ma w celu określenie roszczeń, które mogą przysługiwać właścicielowi gruntu w związku z istnieniem na jego nieruchomości instalacji przesyłowych tj.

  • zapłata za korzystanie z nieruchomości,
  • odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości związane z ulokowaniem instalacji, -odszkodowanie z tytułu utraconych pożytków.