Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomości komercyjnych

Innym typem wyceny, dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego jest wycena nieruchomości komercyjnych. Działania, jakie podejmuje rzeczoznawca w tym przypadku znacząco różnią się od tych, przy wycenie budynków mieszkalnych.

Czym są nieruchomości komercyjne?

Wycena nieruchomości komercyjnych dotyczy obiektów, które są przeznaczone na działalność gospodarczą. Obiektami podlegającymi oszacowaniu przez rzeczoznawcę mogą być na przykład: magazyny, biura, zakłady produkcyjne, a także obiekty handlowo-usługowe.

Jak wycenić nieruchomość komercyjną?

Proces wyceny nieruchomości komercyjnej jest złożony i wieloetapowy. W pierwszej kolejności rzeczoznawca majątkowy przeprowadza wizję lokalną, która ma na celu zbadanie fizycznego stanu budynku. W ten sposób otrzymamy informację, co składa się na badaną nieruchomość komercyjną. W kolejnym kroku rzeczoznawca majątkowy zbiera niezbędne w procesie wyceny dokumenty. Ostatecznym etapem jest sporządzenie wyceny.

Jakie są sposoby wyceny ?

Wyceniając nieruchomość komercyjną rzeczoznawca majątkowy ma możliwość skorzystania z dwóch zasadniczych podejść – dochodowego i porównawczego. To pierwsze bazuje na ustaleniu, jakie zyski dana nieruchomość może przynieść. Drugie natomiast opiera się na sprawdzeniu po jakich cenach sprzedawane są podobne (ze względu na określone cechy) nieruchomości.

Jakie są cele wyceny?

Nieruchomości komercyjne wyceniane są przede wszystkim w celu:

  • sporządzenia sprawozdania finansowego;
  • uzyskania kredytu;
  • dokonania określonej transakcji korporacyjnej;
  • sprzedaży nieruchomości, należącej do firmy;
  • pozyskiwania środków finansowych przez wprowadzanie akcji spółek na giełdy całego świata.
Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl