Wycena nieruchomości komercyjnych

Działania, jakie podejmuje rzeczoznawca majątkowy przy oszacowaniu wartości nieruchomości komercyjnej, różnią się od tych przy wycenie budynków mieszkalnych.

Typy mienia

Wycena nieruchomości komercyjnych dotyczy obiektów, które są przeznaczone na działalność gospodarczą. Obiektami podlegającymi oszacowaniu przez rzeczoznawcę mogą być na przykład nieruchomości:

  • magazyny,
  • biura,
  • zakłady produkcyjne,
  • obiekty handlowo-usługowe.

Metody ewaluacji

Rzeczoznawca zawsze przeprowadza wizję lokalną, która ma na celu zbadanie fizycznego stanu budynku. Do przeprowadzenia wyceny stosuje się głównie metodę dochodową. Polega ona na ustaleniu, jakie zyski dana nieruchomość może przynieść. Bierze się także pod uwagę, jak skomunikowana jest nieruchomość, w jakim stanie znajduje się instalacja w budynku, jaka jest jego okolica bądź natężenie ruchu. Na podstawie tych cech określa wartość całego obiektu.

Powstały w toku powyższych działań operat szacunkowy zachowuje ważność przez 12 miesięcy.