Wycena nieruchomości zabudowanych – dom, dom w budowie

Często przy sprzedaży nieruchomości, ale także wtedy, gdy opłaty za użytkowanie wieczyste zostają zmienione lub przy wyliczaniu odszkodowania, potrzebna jest pomoc rzeczoznawcy. Jego zadanie w tym wypadku to wycenić nieruchomość zabudowaną – efektem pracy będzie z kolei dokument urzędowy określany jako „operat szacunkowy”.

Sposób prowadzenia działań

Rzeczoznawca przeprowadza wizję lokalną, by ocenić faktyczny stan obiektu. Kolejnym krokiem, w oparciu o analizę cen rynkowych i plany miejscowe, jest wycena nieruchomości zabudowanych. Istnieje kilka podejść w przeprowadzeniu tego procesu:

  • porównawcze – to zebranie i porównaniu cen podobnych obiektów w podobnej okolicy;
  • dochodowe – to określenie potencjalnych dochodów z obiektu, np. za wynajem;
  • kosztowe – to określenie wartości nieruchomości pod kątem opłat za grunt i materiały, pomniejszone o równowartość zużycia obiektu;
  • mieszane.

Wszystkie informacje uzyskane w ten sposób pojawią się w operacie szacunkowym. Dokument ten ma moc prawną.