Praktyki

Rzeczoznawca majątkowym jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wyceny nieruchomości. W celu uzyskania uprawnień państwowych rzeczoznawcy majątkowego po ukończeniu studiów podyplomowych bądź wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami, niezbędne jest odbycie praktyki na rzeczoznawcę majątkowego. Podstawa prawna realizowania praktyki to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

Uczestnicy praktyk:

Praktyki zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych skierowane są do osób posiadających :

 • wykształcenie wyższe (magisterskie) o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami
 • bądź posiadających wykształcenie wyższe  i ukończone studia podyplomowe z zakresu: „Wycena nieruchomości”.

Czas trwania:

Praktyki zawodowe rzeczoznawców majątkowych trwają 6 miesięcy. W tym okresie kandydat samodzielnie sporządza 6 operatów szacunkowych, do wyboru z ośmiu tematów przedstawionych poniżej:

 • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym, budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości leśnej lub rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 •  nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

Co zyskujesz decydując się na praktykę właśnie z nami?

 • masz zagwarantowaną opiekę merytoryczną rzeczoznawcy, możliwość przekazywania operatów do sprawdzenia na każdym etapie pracy,
 • dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w praktyce, które ułatwi Ci uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do wykonania operatów,
 • kandydaci na rzeczoznawców majątkowych otrzymają w trakcie praktyk wyceny nieruchomości wzory operatów szacunkowych, stanowiących dużą pomoc w wykonaniu własnych. Wzory operatów pomagają praktykantom w uniknięciu kardynalnych błędów.
 • dostajesz moduły najważniejszych informacji dotyczących konkretnych metod wyceny
 • co miesięczne spotkana omawiające kluczowe aspekty prawne i metodykę

 

Koszty związane z odbyciem praktyki:

 

Koszt praktyk 2 000 zł

Dzienniczek praktyk 100 zł

Zgłoszenie zainteresowania odbyciem praktyki zawodowej – biuro@rzeczoznawca24.com

Uwaga! Praktyki można rozpocząć w dowolnym momencie.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

12 415-87-30

690-966-707

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl