Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dobre i złe skutki cz.1

clause-215513_960_720

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może mieć różne skutki dla właściciela gruntu czy nieruchomości. Dla jednych, zmiana taka będzie bardzo korzystna i wpłynie pozytywnie na cenę, dla innych będzie problematyczna i pociągnie za sobą niechciane konsekwencje – znaczny spadek wartości nieruchomości. Dziś przyjrzyjmy się pozytywnym skutkom zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

Możemy więcej zarobić

Często zdarzają się sytuacje, w których gminy, wychodząc naprzeciw nie tylko oczekiwaniom mieszkańców, ale np. reagując na szybki rozwój w regionie, zamieniają istniejący dotąd plan zagospodarowania przestrzennego roli np. na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W takiej sytuacji, każda osoba, która posiada ziemie na tym obszarze może sprzedać ją za cenę wyższą niż do tej pory.

Opłaty planistyczne

Jeżeli dochodzi do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i z tego tytułu wzrasta wartość nieruchomości, a właściciel gruntu, chce go zbyć, dostaje zawiadomienie od gminy, w związku z opłata planistyczną. Zgodnie z artykułem 36 ust. 4 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli grunt, którego wartość wzrosła ma zostać sprzedana, naliczona zostaje przez gminę  jednorazowa opłata, która stanowi dochód własny gminy.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty planistycznej nie jest stała i zależy ona od: po pierwsze, ustalonej na danym terenie stawki  (nie wyższej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego), po drugie, opłata zależy od różnicy warności nieruchomości przed zmianą planu i po zmianie. Wartości te obliczane są przez specjalistę – szacowania podejmuje się rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca najczęściej powoływany jest do wyceny przez wójta gminy czy prezydenta miasta.

O czym pamiętać?

Jeżeli dowiadujemy się, że w naszej gminie odbędą się tego typu zmiany, możemy jeszcze przed sprzedażą działki, zażądać od wójta ustalenia stawki opłaty planistycznej. Warto pamiętać, że sprzedaż działki po „promocyjnej,  a więc bardzo niskiej cenie, nie ma dla gminy żadnego znaczenia, a opłata planistyczna nie opiera się na zysku ze sprzedaży działki, a jedynie jej wartości obliczanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli nie chcemy ponosić opłaty planistycznej, a nie spieszy się nam ze sprzedażą, możemy poczekać – po 5 latach od daty wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właściciel nieruchomości nie ma obowiązku uiszczania opłaty.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl