Wszystko o zasiedzeniu. Zasiedzenie służebności drogi – cz. 5.

justitia-421805_960_720

Dziś zajmiemy się zagadnieniem zasiedzenia służebności drogi, kończąc tym samym cykl artykułów o zasiedzeniu. Bardzo często mylnie interpretujemy przepisy dotyczące właśnie tej kwestii.

Nabycie przez zasiedzenie

Jak wskazuje nasz Kodeks Cywilny, służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie. W art. 285  § 1 k.c czytamy:

Służebność gruntowa to ograniczone prawo rzeczowe, które polega na możliwości obciążenia jednej nieruchomości (tzw. nieruchomość obciążona), w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnąca). Jego treść może polegać na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Z zasiedzeniem służebności gruntowej możemy mieć do czynienia wyłącznie wtedy, gdy służebność polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Jak to rozumieć? Trwałe i widoczne urządzenie to nic innego jak  postać przedmiotu, który jest rezultatem świadomego działania człowieka. Charakter tego urządzania musi być trwały i są to np. rowy odwadniające, studnie, groble, mostki z rurami kanalizacyjnymi itp.

Zasiedzenie służebności gruntowej, podobnie jak i winnych przypadkach zasiedzenia, musi spełniać również wymagania czasowe – w dobrej wierze jest to okres 20 lat, w złej Werze 30 lat. Posiadanie służebności musi być również nieprzerwane.

Wniosek o zasiedzenie  drogi

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej może być stwierdzone wyłącznie przez sąd, dlatego jesteśmy zmuszeni do sporządzenia odpowiedniego pisma. Dlatego We wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności drogi koniecznej, musimy umieścić kilka ważnych informacji. Po pierwsze, powinniśmy opisać dokładnie przebieg drogi, tak aby z łatwością można było umiejscowić ją na gruncie. Po drugie, należy wskazać wszystkich właścicieli nieruchomości przez które przebiega droga. Wniosek musi zawierać również informacje dotyczące trwałego i widocznego urządzenia wykonanego na cudzym gruncie, a także czas korzystania z trwałego i widocznego urządzenia. Do wniosku należy załączyć także komplet dokumentów, tj. odpis ksiąg wieczystych, lub jeśli nieruchomość jej nie powiada, inny dokument stwierdzający prawo własności nieruchomości, odpis ksiegi wieczystej  dla nieruchomości na rzecz której przebiega służebność (lub inny dokument stwierdzający  prawo własności nieruchomości), wypis z ewidencji gruntów oraz wypis z ewidencji gruntów.

Warto pamiętać również, że wniosek podlega opłacie. Jest ona stała i wynosi 200 zł. Zasiedzenie służebności drogi podlega opodatkowaniu. Podatkiem zostaje obciążona a osoba, na której rzecz zostało stwierdzone zasiedzenie.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl