Wszystko o zasiedzeniu. Postępowanie i uczestnicy – cz. 2

justitia-421805_960_720

W ostatnim artykule przybliżyliśmy koszty związane z zasiedzeniem. Dziś zajmiemy się samym zasiedzeniem, postępowaniem oraz uczestnikami. Warto wiedzieć, jak najwięcej o tego typu postępowaniu, ponieważ bardzo często jest ono długotrwałe i skomplikowane.

Dla wielu osób sprawa jest prosta: władam nieruchomością (lub ruchomością) od lat, dlatego nabycie prawa własności to wyłącznie formalność. Niestety, w praktyce postępowania związane z zasiedzeniem są długie i nie zawsze tak proste, jak mogło by się wydawać.

Kto składa wniosek o zasiedzenie?

Wniosek o zasiedzenie może złożyć posiadacz samoistny, a więc osoba, która faktycznie włada konkretną rzeczą lub nieruchomością. Posiadacza taki powinien mieć realny wpływ na daną nieruchomość, dokładnie tak, jakby był jego właścicielem. Wyraża się to np. w uprawie gruntów rolnych, płaceniu podatków itp.

Wskazanie dotychczasowego prawnego właściciela nieruchomości. Dla wielu jest to jedna z najtrudniejszych przeszkód w postępowaniu o zasiedzenie. Z jednej strony, dotychczasowy właściciel to osoba najbardziej zainteresowana – w końcu to ona ma utracić swoją własność. Z drugiej strony, bardzo często kontakt z prawnym właścicielem jest utrudniony. Najczęściej zdarzają się sytuacje, w których miejsce zamieszkania właścicieli nie jest znane, a ich dane widniejące w księdze wieczystej czy w rejestrze gruntów są po prostu nieaktualne. Każdy sąd dba o to, aby odnaleźć prawnego właściciela oraz zawiadomić go o postępowaniu. Obowiązek ten nakłada na wnioskodawcę w terminie 7 lub 14 dni. Szukanie prawnego właściciela nieruchomości lub ruchomości odbywa się to poprzez ogłoszenia m.in. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poczytnej w całym kraju gazecie, a także w gmachu sądu lub w gminie.

Wskazanie wszystkich osób zainteresowanych wynikiem postępowania. Wnioskodawca musi wskazać nie tylko prawnego właściciela, ale także wszystkie osoby, które mogłyby być zainteresowane wynikiem postępowanie w sprawie zasiedzenia, Chodzi przede wszystkim o posiadaczów zależnych, a więc najemców czy też dzierżawców, a także (w niektórych przypadkach), właścicieli gruntów przyległych. Wszystkie osoby wskazane przez wnioskodawcę mogą czynnie uczestniczyć w postępowaniu, przedstawiając wnioski oraz dowody. Mogą on działać na rzecz wnioskodawcy, ale także mogą zwalczać wniosek o zasiedzenie.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl