Wszystko o zasiedzeniu. Koszty zasiedzenia – cz. 1

justitia-421805_960_720

Zasiedzenie, czy to ruchomości czy nieruchomości, to temat bardzo ważny, tym bardziej, iż wiele osób nie bardzo wie, jakie prawa im przysługują. W związku z tym przybliżymy nieco to zagadnienie, zaczynając od tematu kosztów zasiedzenia.

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości odbywa się wyłącznie podczas sprawy sądowej. Dlatego też wnioskodawca musi liczyć się z poniesieniem odpowiednich kosztów. Nie są to jednak koszty bardzo wysokie, w porównaniu do tego, co może on zyskać.

Po pierwsze, wpis sądowy

Koszt wpisu sądowego jest stały i dokładnie określony w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 roku. Wyróżniamy dwa koszty. Jeden z nich, dotyczący wniosku o zasiedzenie nieruchomości, który wynosi 2 tyś PLN, drugi natomiast jest znacznie niższy – 200 PLN i dotyczy wniosku o zasiedzenie służebności gruntowej (służebność drogi itp.).

Warto pamiętać o tym, że koszty te nie zawsze muszą zostać poniesione. Tzw. prawo ubogich umożliwia zwolnienie wnioskodawcy z ponoszenia kosztów sądowych. Oczywiście musi on złożyć odpowiedni wniosek o zwolnienie, motywując go trudną sytuacją rodzinną czy zdrowotną.

Po drugie, wynagrodzenie dla kancelarii.  O jakich kosztach mowa? Nie ma na to pytanie konkretnej odpowiedzi. Każda z kancelarii ma bowiem ustalone inne stawki, które uzależnione są przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu – im wartość ta jest większa, tym wynagrodzenie dla kancelarii będzie wyższe. W niektórych kancelariach można spotkać się z tzw. wynagrodzeniem od wygranej. Warto negocjować warunki, aby mieć pewność, że osoba zajmująca się naszą sprawą dołoży wszelkich należytych starań, by wygrać sprawę.

Po trzecie, koszty opinii. Opinie biegłego nie są konieczne w każdej ze spraw o zasiedzenie, jednak niekiedy są bardzo ważne. Koszt wykonania opinii oscyluje w granicach 2-3 tyś. PLN. Może być jednak wyższy ze względu na duży nakład pracy. Warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku wpisu sądowego, możemy wnioskować o zwolnienie od tych kosztów.

Po czwarte, koszty ogłoszeń. W sytuacji kiedy nie jest znany prawny właściciel nieruchomości lub ruchomości, następuje dodanie ogłoszeń zarówno w Monitorze Sądowym, jak i w piśmie dostępnym na terenie całego kraju. Ogłoszenie takie zawiera informacje na temat postępowania w konkretnej sprawie, wzywając wszystkich zainteresowanych. Koszty ogłoszeń są zależne od ich długości, najczęściej ich koszt przekracza 1000 PLN.

Po piątek, koszty związane z założeniem księgi wieczystej. Założenie księgi wieczystej i wpis do  niej to ostatnie koszty osoby walczącej o uznanie zasiedzenia. Założenie księgi wieczystej to koszt ok. 60 PLN, natomiast wpisanie prawa własności – 200 PLN. Czy warto zakładać księgę wieczystą? Jak najbardziej tak! Znacznie zwiększa to atrakcyjność nieruchomości, a także gwarantuje możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego – warto zatem zadbać o ten mało kosztowny szczegół.

W sytuacji kiedy znany jest formalny właściciel nieruchomości bądź ruchomości, i podejmie on obronę przed sądem, ale przegra, sąd zasądzi podział kosztów procesowych.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl