Trwały zarząd na części nieruchomości – czy może zostać ustanowiony?

horizontal-1452534_960_720

Właściciele nieruchomości, a dokładniej części nieruchomości, nierzadko zastanawiają się, czy możliwe jest ustalenie na niej trwałego zarządu. Odpowiadamy: niestety nie.

Zacznijmy od początku – czym jest trwały zarząd?

Jak czytamy w art. 43 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami: Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Trwały zarząd może zostać oddany zarówno jednej, jak i wielu jednostkom organizacyjnym. Jednostka ta ma prawo do korzystania z nieruchomości, prowadzenia w niej działalności gospodarczej, zabudowy, odbudowy, nadbudowy, przebudowy, a także remontu, oddania jej pod wynajem lub dzierżawę itp.

Trwały zarząd można ustanowić na nieruchomości, nieruchomości lokalowej a także we współużytkowaniu wieczystym, jednakże nie może zostać ustalona na części nieruchomości. Takiej ewentualności nie przewidują żadne przepisy ww. ustawy.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl