Spłata zadłużenia lokatora a koszt uzyskania przychodu podczas zbycia nieruchomości

icon-1243674__180

Zdarzają się sytuacje, w których lokatorzy nie płacą za swoje mieszkania. Nowi lokatorzy mogą spłacić to zadłużenie i na tej podstawie przenieść odrębna własność na siebie. Ale co w sytuacji, kiedy takie mieszkanie chcemy sprzedać. Czy wtedy spłata tego zadłużenia może być traktowana jako koszt uzyskania przychodu?

Sytuacje tego typu nie są bardzo powszechnym problemem, jednak możemy się z nimi zetknąć, dlatego warto zwrócić uwagę na to zagadnienie. Przepisy naszego prawa, a dokładniej ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych dość dokładnie wymieniają, co może stać się kosztem uzyskania przychodu:

1) udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f.),
2) udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn – w razie nieruchomości lub praw nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób (art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f.).

Jak zatem wynika z przepisów, nie ma mowy o tym, aby spłacenie zadłużenia mogło stać się kosztem uzyskania przychodu podczas sprzedaży nieruchomości. Co więcej, do tej pory interpretacje indywidualne wydawane przez izby skarbowe w różnych miastach potwierdzały to stanowisko. Warto jednak śledzić, czy nie pojawiają się inne indywidualne interpretacje związane z tego typu sytuacją.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl