Najem instytucjonalny – wszystko na jego temat cz.1

to

Najem instytucjonalny możemy zaliczyć to bardzo nowych rodzajów  najmu na naszym rodzimym rynku nieruchomości.  Do polskiego porządku prawnego najem instytucjonalny został bowiem wprowadzony w tym roku – 2017, a dokładnie 20 lipca. Ustawa weszła natomiast w życie w pierwszej połowie września br.

Najem instytucjonalny może być niezwykle korzystny zarówno dla wynajmującego jak i dla najemcy. Z całą pewnością warto zapoznać się ze wszystkimi korzyściami wynikającymi z zawarcia tego typu umowy.

Czym jest najem instytucjonalny?

Najem instytucjonalny jest niezwykle podobnym rodzajem umowy jak najem okazjonalny, z tą różnica, że omawiamy najem instytucjonalny ma zagwarantować zrównoważone prawa zarówno  najemcy jak i wynajmującemu. W tym artykule przybliżymy przede wszystkim dwa zagadnienia, które są bardzo ważne dla wynajmu instytucjonalnego, a są to: okres najmu lokalu, a także wskazanie lokalu.

Okres najmu lokalu

Kiedy decydujemy się na najem instytucjonalny okres najmu musi być oznaczony. Co to oznacza w praktyce? Pomimo iż występuje oznaczenie czasu, okres najmu nie musi być krótki. Może być to najem nawet wieloletni. Jest to możliwe, ponieważ w tym rodzaju umowy zostały wykluczone przepisy mówiące o tym, że podpisanie umowy na więcej niż 10 lat uznaje się już jako czas nieoznaczony. Dzięki temu, ten rodzaj najmu  jest bardzo korzystny dla obydwu ze stron. Najemca ma pewność, że znalazł mieszkanie na dłuższy okres i nie musi martwić się tym, że po roku czy po dwóch będzie musiał szukać sobie nowego mieszkania, natomiast wynajmujący ma pewny, stały dochód.

Wskazanie lokalu

Najem okazjonalny nakłada wymóg na wymagającego, że ten musi wskazać lokal zastępczy po zakończeniu najmu. W tym przypadku jest zupełnie inaczej – umowa ta gwarantuje wynajmującemu wiele ułatwień związanych z możliwością usunięcia z mieszkania lokatora, kiedy umowa zostaje zakończona.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl