Mieszkanie komunalne – kto ma na nie szanse? Cz.1

icon-1243674__180

Obowiązkiem każdej gminy jest zabezpieczenie jej mieszkańcom odpowiednich warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że każda gmina powinna dysponować lokalami, którymi w razi potrzeby i konieczności, powinna dysponować, a więc oddać do użytkowania odpłatnego osobom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej.

Niestety, zdarzają się sytuacje, w których rodziny nie są w stanie zakupić mieszkania ani go wynająć. Cena wynajmu rynkowego jest bowiem dla nich zbyt wysoka i  jest nieadekwatna do zarobków, które są bardzo niskie lub, których w ogóle nie ma.  Gminy powinny zatem dysponować mieszkaniami, których koszty wynajmu są znacznie niższe – poniżej poziomu rynkowego. Niestety, w wielu gminach nie ma jednak wystarczającej liczby takich mieszkań, co prowadzi do tworzenia się bardzo długich  list osób oczekujących na mieszkanie, które – teoretycznie się im należy.

Kryteria

Aby dostać mieszkanie komunalne, a więc móc zamieszkać w udostępnionym przez gminę lokalu, należy spełnić pewne określone przez gminę wymagania i kryteria. Często są to kryteria bardzo szczegółowe, jednak w każdej z gmin może to wyglądać nieco inaczej. Kryteria te zawarte są w odpowiedniej uchwale. Starając się o mieszkanie komunalne należy pamiętać, że nie jest to mieszkanie, które dostaniemy na własność – jest to mieszkanie udostępnione do użytkowania na zasadach wynajmu. Po pewnym czasie można jednak starać się o wykup mieszkania na własność – często jest to możliwe, jednak nie zawsze. Najczęściej mieszkania przydzielane są osobom, których aktualna sytuacja zarówno finansowa jak i mieszkaniowa jest bardzo trudna. Oczywiście pierwszeństwo mają przede wszystkim rodziny, które posiadają dzieci.

Jeżeli osoba ubiegająca się o odpłatne używanie lokalu z zasobów gminy je dostanie, może podpisać wyłącznie na czas nieokreślony. Zawarcie umowy na czas określony jest możliwe,  ale wyłącznie na życzenie  lokatora tegoż lokalu.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl