Licytowanie zajętych ruchomości drogą elektroniczną? Tak! To już możliwe!

smartphone-569515__180

Nadal pozostaniemy w obrębie tematów związanych z egzekucjami komorniczymi. Tym razem zajmiemy się sposobem licytowania zajętych przez komornika ruchomości, które obecnie mogą być licytowane drogą elektroniczną!

Do tej pory zajęte ruchomości zawsze licytowane były w sposób klasyczny. Po ogłoszeniu miejsca i czasu licytacji, każdy zainteresowany mógł się na niej pojawić, obejrzeć ruchomości i wziąć w niej udział (oczywiście po spełnieniu jeszcze kilku kryteriów). 8 września br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która umożliwia sprzedaż  zajętych ruchomości na licytacji elektronicznej.

Nowe przepisy pozwalają komornikowi wystawić przedmioty z egzekucji komorniczej na aukcji elektronicznej na wniosek wierzyciela. Kiedy wierzyciel składa taki wniosek? Może go złożyć jeszcze przed wyznaczeniem terminu licytacji lub po pierwszej licytacji wraz z wnioskiem o wyznaczenie kolejnej. Sama licytacja ma odbywać się w specjalnym programie teleinformatycznym, gdzie komornik umieszcza również obwieszczenia.

Formalności

Jak powinno wyglądać przedmiotowe obwieszczenie o licytacji elektronicznej? Przede wszystkim musi zawierać zarówno przedmiot licytacji, jak i jej warunki. W obwieszczeniu musi znaleźć się suma szacowana oraz cena wywoławcza, a także czas i miejsce kiedy będzie można daną ruchomość obejrzeć. Obwieszczenie powinno zawierać fotografie przedmiotu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia licytacji. Czas jej trwania ma wynosić co najmniej siedem dni, a czas jej zakończenia powinien przypadać na godziny pracy  sądu rejonowego, w którym pracuje komornik zajmujący się sprawą. Oczywiście osoba chcąca podjąć się licytacji, musi wpłacić rękojmię – ta informacja również powinna się tam znaleźć.

Składanie rękojmi będzie odbywało się na dwa sposoby, do wyboru dla licytującego; albo przez system teleinformatyczny, albo można bezpośrednio przekazać ją komornikowi, który umieści odpowiednia informację w systemie. Za zakupioną ruchomość nabywca płaci również za pośrednictwem systemu.

W celu zapoznania się ze szczegółami nowelizacji, zachęcamy do zapoznania się z całością nowelizacji. Można znaleźć ją na stronie www.rcl.gov.pl

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl