Księga wieczysta – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć cz. 1

bookcase-335849_960_720

Co znajduje się w księdze wieczystej? Co powinieneś o niej wiedzieć? Na co zwracać uwagę? Jeżeli nie znasz odpowiedzi na te pytania, zachęcamy do przeczytania niniejszego artykułu. Może okazać się, że wiedza ta będzie Ci potrzebna!

Kilka konkretów na początek

Księga wieczysta to nic innego jak jeden najważniejszych, a może nawet najważniejszy zbiór dokumentów dotyczących nieruchomości. Księgę wieczystą można nazwać również rejestrem, który jest prowadzony po to, aby ujawniać stan prawny nieruchomości. Ponadto, księga wieczysta powiązana jest z konkretną nieruchomością i jest ona prowadzona bez względu na to, czy np. nastąpiła zmiana jej właściciela.

Księga wieczysta od kilku lat prowadzona jest w systemie informatycznym. Dzięki temu każdy z nas może mieć do niej dostęp online. Nie oznacza to jednak, że nie ma ksiąg papierowych – są, a ich miejsce znajduje się w sądach rejonowych, w specjalnych wydziałach ksiąg wieczystych.

Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych

Pierwsza zasada dotyczy domniemania zgodności ze stanem prawnym. Druga zasada dotyczy rękojmi wiary publicznej. Kolejna zasada mówi o jawności ksiąg. Czwarta z kolei i już ostatnia, mów o pierwszeństwie praw wpisanych.  Ale po kolei. Czego one tak naprawdę dotyczą? Pierwsza zasada domniemania zgodności mówi o tym, że możemy domniemywać iż to co jest wpisane i co znajduje się w księdze wieczystej, jest zgodne z prawda i rzeczywistością. Druga zasada traktuje o tym, że jeżeli następuje jakąś niezgodność między zapisem, a rzeczywistością, to księga rozstrzyga na korzyść tej osoby, która nabyła własność lub prawo rzeczowe. Kolejna zada jawności pozwala na swobodny dostęp do ksiąg i możliwość zapoznania się z nimi każdej osobie. Ostatnia z zasad mówi z kolei o tym, ze wszystkie ograniczone prawa rzeczowe, które zostały wpisane do księgi mają pierwszeństwo przed tymi, które nie są tam umieszczone.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl