Hipoteka w księdze wieczystej – jak ja wykreślić cz. 1

bookcase-335849_960_720

Dziś sprzedaje się naprawdę dużo mieszkań deweloperskich. Ogromna ilość, zwłaszcza ludzi młodych decyduje się na zakup mieszkania. Jednak zakupy te realizujemy w dużej mierze z pieniędzy pożyczonych od banków. Obecne czasy są dość spokojne, a stopa procentowa bardzo korzystna, więc naprawdę wiele osób decyduje się właśnie na takie rozwianie. Chociaż obecnie wymagany wkład własny jest znacznie wyższy niż jeszcze przed rokiem, banki oczekują pewnej gwarancji, dlatego wpisują hipotekę nieruchomości do księgi wieczystej. W ten sposób mieszkanie staje się zabezpieczeniem dla  banku.

Hipoteka wygasa

Oczywiście, w sytuacji, kiedy kredytobiorca spłaci kredyt, a zobowiązanie zniknie, wtedy hipoteka wygasa. To oczywiste. Jednak wygaśnięcie hipoteki wcale nie jest równoznaczne z jej wykreśleniem z księgi wieczystej. Aby hipoteka została wykreślona, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Kto może to uczynić? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczynił to bank, jednak warto pamiętać, ze nie ma on takiego obowiązku, a jednak możliwość. Najczęściej zatem tego po prostu nie robi. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak  dokonać wykreślenia na własną rękę.

Wykreślenie wygasłej hipoteki

Aby wystąpić o wykreślenie hipoteki należy najpierw uzyskać oświadczenie, które zawiera zgodę na wykreślenie z hipoteki.  Koszty związane z wydaniem takiego dokumentu zazwyczaj ponosi właściciel nieruchomości, chyba, że strony umówią się w inny sposób. Posiadając ten dokument można dopiero wystąpić do sądu o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Może okazać się, że wierzyciel może nie chcieć wydać tegoż oświadczenia. Wtedy właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie wystąpić do sądu z powództwem o usunięcie niezgodności, która się pojawiła. Po uprawomocnieniu ię wyroku, wierzyciel, który nie chciał wydać oświadczenia, zwlekał z jego wydaniem lub wydał je w niewłaściwej formie jest zobowiązany do zwrotu kosztów postępowania.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl