Gdy dłużnik nie płaci – zajęcie nieruchomości z punktu widzenia wierzyciela – cz. 2

court-510750_960_720

Niemal każdy, kto prowadzi swoją działalność gospodarczą zetknął się z sytuacją, w której długo musiał czekać na zapłacenie faktury – w niektórych przypadkach zostają one opłacone, w innych należność nie pojawia się na koncie. Oczywiście taka sytuacja nie dotyczy tylko przedsiębiorców – każdy z nas może stać się ofiarą nieuczciwości. Co zrobić w takiej sytuacji i jak wygląda odzyskiwanie własnych pieniędzy drogą windykacyjną?

Jeżeli dłużnik nie zapłaci należności pomimo wysyłanych do niego upomnień i kończą się możliwości załatwienia sprawy polubownie, należy wejść na drogę sądową. Najczęściej w kilka tygodni po wyroku sądu, do lokalu w którym mieszka dłużnik przyjeżdża komornik w celu egzekucji należności (jak odbywa się proces egzekucji komorniczej opisaliśmy w poprzednim artykule pt.: Gdy dłużnik nie płaci – zajęcie nieruchomości z punktu widzenia wierzyciela – cz. 2).

Chce odzyskać swoje pieniądze. Wchodzę na drogę sądową. Co muszę wiedzieć?

Jeżeli wykorzystamy wszystkie polubowne możliwości odzyskania należności, zostaje nam sąd. Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Okres przedawnienia roszczeń. Okres przedawnienia roszczeń jest różny, w zależności od charakteru długu i może wynosić on od 6 miesięcy do 10 lat. Sąd nie bada okresu przedawnienia konkretnego roszczenia wnioskodawcy, jednak jeśli dłużnik udowodni, że okres ten minął, wnioskodawca zostanie obciążony wszystkimi kosztami procesowymi. Dlatego, warto mieć tę kwestię na uwadze.

Dokumenty. Jeśli przygotowujemy się do postępowania sądowego, musimy zebrać wszelkie dokumenty, które potwierdzają istnienie długu oraz obowiązek jego spłaty. Ale to nie wszystko. Wierzyciel musi również zebrać informacje o dłużniku: adres zamieszkania, rodzaj prowadzonej działalności, a także dane kontaktowe. Warto także postarać się o przedstawienie jego możliwości finansowych.

Ostatnią rzeczą jaką musi zrobić wierzyciel, to postarać się o uzyskanie klauzuli wykonalności – tu wystarczy jedynie wniosek. Wyrok wraz z klauzulą wykonalności zostają przekazane komornikowi.

Co zajmuje komornik?

Komornik może zająć konto bankowe. Jeżeli środki nie są wystarczające, może on zająć również wynagrodzenie dłużnika. Tutaj jednak są pewne wyjątki związane z ochroną określone w Kodeksie Pracy: pewne środki musza zostać wolne od zajęcia. Inaczej jest ze wszystkimi umowami cywilno-prawnymi – wynagrodzenie otrzymywane z ich tytuły może zostać w pełni przejęte przez komornika. Oczywiście, komornik może również zająć ruchomości dłużnika – samochód, maszyny i urządzenia, meble oraz nieruchomości: mieszkanie, dom, działkę.

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, wierzyciel może domagać się realizacji egzekucji np. ruchomości w jego obecności.

 

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl