Decyzje o warunkach zabudowy a plan zagospodarowania przestrzennego

clause-684509__180

Często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi warunków zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego. Jedno z najczęściej zadawanych brzmi: czy plan zagospodarowania przestrzennego może zmieniać postanowienia w decyzjach o warunkach zabudowy? Odpowiadamy: tak, może.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zmieniać wszelkie postanowienia o warunkach zabudowy.  Taką możliwość dają przepisy, a dokładnej art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprawdzie, nasze prawo przewiduje zasadę trwałości decyzji administracyjnej, jednak w tym przypadku spotykamy się z wyjątkiem: organ, który wydał decyzję  o warunkach zabudowy stwierdza jej nieważność, a właściwie jej wygaśnięcie, jeśli dla tego samego terenu zostanie uchwalony nowy plan zagospodarowania. Dla tegoż organu decyzja staje się bezprzedmiotowa.

Dlaczego?

Wyjaśnienie jest niezwykle proste. Otóż, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, właściwy organ wydaje wtedy, gdy teren nie ma miejscowego planu zagospodarowania. Kiedy jednak się pojawia, ma on pierwszeństwo nad wcześniejszymi ustaleniami. Warto pamiętać jednak o tym, że wszystkie nasze przedsięwzięcia sprzed wejścia w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, np. związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, są wiążące.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl