Czy powierzchnia ekspozycyjna może być powierzchnią użytkową?

logo-1356084_960_720

Właściciele sklepów bardzo często borykają się z problemem, czy powierzchnię ekspozycyjną należy wliczyć do powierzchni użytkowej? Przyjrzyjmy się zatem odpowiedniej ustawie…

Jeżeli powierzchnią ekspozycyjna nazywamy przestrzeń – płaszczyznę pozioma, która służy do eksponowani towarów (lub innych produktów związanych z działalnością, np. marketingowych), nie jest położona poza lokalem właściciela, należy zakwalifikować ją jako powierzchnie użytkową.

Gdzie w przepisach prawa spotykamy się z pojęciem „powierzchni użytkowej”? Przede wszystkim pojęcie to można znaleźć w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach opłatach lokalnych:

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe;

Z ustawy jasno bowiem wynika, że powierzchni ekspozycyjna powinna być powierzchnią użytkową. Sprawa ma się jednak nieco inaczej, kiedy mowa nie o poziomej, ale o pionowej przestrzeni, która przeznaczona została do umieszczenia na niej treści reklamowej. Powierzchnie pionowe nie zostały zdefiniowane w ustawie, zatem nie będą one stanowiły powierzchni użytkowej.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl