Chcesz wyciąć drzewo ze swojej posiadłości? To nie takie łatwe! Cz. 1

forest-272595_960_720

Usuniecie drzewa na własną rękę z terenu swojej nieruchomości jest działaniem bardzo niebezpiecznym i może nieść ze sobą niekorzystne konsekwencje. Najczęściej wiążą się one z karą grzywny. Aby móc zgodnie z prawem wyciąć drzewo, należy napisać odpowiednie podanie.

Nic na własną rękę

Sami nie możemy wyciąć nie tylko drzewa z własnej działki, ale także i krzewu. Na ścięcie potrzebujemy odpowiedniej zgody wydanej przez: urząd miasta lub gminy, urząd powiatowy, marszałka wojewódzkiego lub konserwatora zabytków. Zgoda wydawana jest na pisemną prośbę – podanie o wycięcie drzewa.

Jak się do tego zabrać?

Po pierwsze, należy dokładnie określić, które drzewa chcemy usunąć. W tym celu należy zmierzyć obwody tych drzew, a także nazwać je gatunkowo. Obwód należy zmierzyć na wysokości 130 cm od ziemi. Jeżeli chcemy wyciąć krzew, musimy określić jaką powierzchnię zajmuje (w metrach kwadratowych), a także, tak jak w przypadku drzew, nazwać gatunek. Po drugie, powinniśmy przygotować dokładny plan działki, na którym oznaczymy drzewa, które chcemy wyciąć – może to być zarówno mapa działki, jak i swój, własnoręcznie wykonany plan jej zagospodarowania. Na mapce powinna pojawić się wyraźna granica działki, drzewa, które planujemy wyciąć, a także zabudowania (również te, które planujemy zbudować). Kolejny etap to sporządzenie wniosku. Wniosek można pobrać zarówno w urzędzie, jak i z jego strony internetowej. Możemy również przygotować go osobiście. Co powinno się w nim znaleźć? Oczywiście imię, nazwisko i adres nieruchomości, numer działki i jej adres, listwa drzew, bądź krzewów, które planujemy wyciąć, powierzchnię na jakiej planujemy wycinkę, a także informacje dotyczące celu wycięcia oraz datę, na kiedy planowane jest wycięcie.

Załączniki

Do wniosku należy załączyć wiele odrębnych dokumentów i oświadczeń:

– oświadczenie o możliwości dysponowaniem nieruchomością (posiadany tytuł prawny – właściciel, użytkownik wieczysty itp.) ;

–  oświadczenie o zgodzie na wycinkę drzew (jeśli nie jesteśmy właścicielami, a tylko użytkownikami wieczystymi);

– oświadczenie o jawności i udostępnieniu informacji (dotyczy to głównie wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni);

– nasadzenia zastępcze – projekt (jeżeli planujemy zasadzenie nowych drzew);

– wszelkie decyzje dotyczące oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (jeżeli takie posiadamy);

– wszelkie zezwolenia Dyrektora ochrony Środowiska (jeżeli takie posiadamy).

Wszystkie dokumenty należy złożyć w odpowiednim urzędzie. W ciągu 30 dni dostaniemy decyzje – pozytywną lub negatywną. W tym czasie z pewnością odwiedzi nas również inspektor, który sprawdzi działkę oraz zmierzy obwody planowanych do wycięcia drzew. Warto wiedzieć, że niektóre drzewa można wyciąć bez pozwolenia – tym zagadnieniem zajmiemy się w 2 części artykułu.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl