Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości

clause

Kto  może zostać biegłym sądowym w zakresie wyceny?

Biegłym sądowym może zostać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości. Oznacza to, że biegły musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności związanej z gospodarką nieruchomości lub ukończyć studia podyplomowe związane z wyceną nieruchomości (posiadając już stopień magistra). Następnie musi odbyć odpowiednią praktykę zawodową oraz zdać egzamin. Warto zdawać sobie sprawę, że zgodnie z art. 174 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997r.  Nr 115, poz. 74; tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 wraz z późn. zmianami), rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sadowego.

Kto korzysta z usług biegłego?

Z usług biegłego sądowego, a dokładniej z jego opinii, korzystają głównie Sądy Cywilne, Sądy Karne, a także Prokuratury. Nie wolno zapominać nam również o tym, że biegli rzeczoznawcy pełnią bardzo ważną rolę: zapewniają bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym – w oparciu o przygotowane opinie, podmioty państwowe, samorządowe i prywatne zawierają umowy gospodarcze.

Biegły sądowy może się narazi

Praca biegłego rzeczoznawcy jest naznaczona ryzykiem. Nie trudno bowiem, wykonaną rzetelnie lecz na niekorzyść opinią, narazić się jednej ze stron postępowania. W takiej sytuacji jedna ze stron może próbować odsunąć biegłego od postępowania przez złożenie na niego skargi. Skarga może zostać złożona wyłączenie do Ministra. Jeżeli złożona skarga spełnia wszystkie wymogi formalne, zostaje wszczęte postepowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, a biegły zostaje zawieszony, aż do ustalenia przyczyny powodującej to zawieszenie (art.13 ust.1 projektu ustawy o biegłych sadowych). 

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl