Zachowek. Jak obliczyć jego wysokość? – cz. 2

clause-1462969__180

W poprzednim artykule przedstawiliśmy najważniejsze informacje dotyczące zachowku. Objaśniliśmy, komu się należy i jak o niego wnioskować. Dziś rozstrzygniemy kwestię obliczania jego wysokości.

Wysokość zachowku zależy m.in. od stopnia pokrewieństwa. Połowa wysokości udziału spadkowego przypada zstępnym, małżonkowi, a także rodzicom spadkobiercy. Wysokość ta jednak zmienia się kiedy mamy do czynienia z niepełnoletnim uprawnionym do dziedziczenia, a także uprawnionym niezdolnym do pracy, i wynosi 2/3 udziału spadkowego.

Przy ustalaniu udziału spadkowego, który ma zostać podstawą do obliczenia wysokości zachowku, należy wziąć pod uwagę spadkobierców, którzy okazali się niegodnych, a także tych, którzy spadek odrzucili. Nie uwzględniamy tych, którzy zostali wydziedziczeni, a także tych, którzy dziedziczenia się zrzekli.

Obliczając wysokość zachowku nie dolicza się drobnych darowizn. Dodatkowo, jeżeli zachowek ma dotyczyć zstępnego, nie dolicza się darowizn spadkodawcy, kiedy nie miał on jeszcze zstępnych. Natomiast, jeżeli zachowek dotyczy małżonka, nie dolicza się spadku darowizn uczynionych przed zawarciem małżeństwa.

Udział spadkowy, obliczenie zachowku, czysta wartość spadku

Kiedy określony zostanie udział spadkowy, mnoży się go przez 1/2 lub przez 2/3 – otrzymany wynik stanowi udział spadkowy, który stanowi podstawę obliczenia zachowku. Kolejny krok to ustalenie substratu zachowku, a więc czystej wartości spadku. Następnie dolicza się do niej wartość darowizn. Na koniec, należy wykonać mnożenie substratu zachowku przez udział spadkowy. Wynik wyraża należność z zachowku.

Jak widać, obliczanie wysokości zachowku nie jest łatwe, dlatego warto w tej kwestii zasięgnąć rady fachowca. Pamiętajmy również, że  od wysokości zachowku zależy również wysokość opłaty sądowej.

 

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl