Wszystko o zasiedzeniu. Zasiedzenie nieruchomości i zasiedzenie ruchomości – cz. 3

justitia-421805_960_720

Wiemy już jakie warunki musimy spełnić, aby złożyć wniosek o zasiedzenie, znamy też koszty postępowania. Czas przyjrzeć się przedmiotom zasiedzenia, a mogą być nimi zarówno rzeczy ruchome, zwane ruchomościami, a także wszelkie nieruchomości.

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie to nic innego, jak nabycie danej nieruchomości, przy spełnieniu kilku ważnych warunków. Na mocy zasiedzenia, prawny właściciel traci prawo do nieruchomości, nie może liczyć także na żadne wynagrodzenie ze strony wnioskodawcy, rzeczywiście korzystającego z nieruchomości.

Kiedy można mówić o zasiedzeniu nieruchomości?

Z zasiedzeniem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy nieruchomością opiekuje się nie prawny właściciel, a posiadacz samoistny, który płaci podatki, wynajmuje, dzierżawi lub rozbudowuje. Jedną z najważniejszych kwestii w sprawie zasiedzenia jest oczywiście czas. Jeżeli posiadacz samoistny działał w dobrej wierze, może zostać prawnym właścicielem nieruchomości po upływie 20 lat. Jeśli działał w złej  wierze, czas ten wydłuża się o 10 lat.

Należy pamiętać o tym, że nawet w przypadku upłynięcia wymaganego okresu dwudziestu lub trzydziestu lat, konieczne jest zatwierdzenie tego faktu przez orzeczenie sądowe. Nabyta nieruchomość na drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu (podatek wynosi 7 procent od wartości nieruchomości).

Zasiedzenie ruchomości

Zasiedzenie może dotyczyć także rzeczy ruchomej. Bardzo ważnym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest ciągłe posiadanie rzeczy, o jaką wnioskujemy. Posiadacz samoistny powinien posiadać rzecz przynajmniej przez 3 lata. Co więcej, powinno się to odbywać w dobrej wierze. Co to znaczy? Oznacza to, że posiadacz samoistny pozostawał w błędnym jednak w pełni uzasadnionym przeświadczeniu, iż ruchomość należy do niego. Dobrą wiarą nie można nazwać sytuacji, w której użytkownik nabył ruchomość w drodze przestępstwa, np. kradzieży.

W obu przypadkach, a więc w zasiedzeniu ruchomości jak i nieruchomości, wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym. Wniosek oraz postępowanie wiąże się z pewnymi kosztami, o których pisaliśmy w części pierwszej. Wymaga również od wnioskodawcy dołożenia wszelkich starań, aby odnaleźć i zawiadomić o postępowaniu zarówno prawnego właściciela, jak i wszystkie osoby zainteresowane.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl