Podatek od wynajmu – podatek na zasadach ogólnych i podatek zryczałtowany od dochodów

clause-192565_960_720

Posiadasz prywatne mieszkanie i je wynajmujesz? A zatem masz do wyboru różne  formy opodatkowania, a dokładnie – dwie.  Wybór sposobu opodatkowania zależy od nas samych, dlatego warto wiedzieć, jakie są pomiędzy nimi różnice.

Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, które wynajmują prywatne mieszkanie posiadają dochody opodatkowane w kategorii odrębnego źródła dochodów. Jednym ze sposobów opodatkowania jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. W tym przypadku opodatkowanie odbywa się według obowiązującej skali PIT, która obowiązuje wszystkie osoby fizyczne. Wybranie tego sposobu nie wiąże się z żadnymi trudnościami pojawiającymi się po naszej stronie, a więc nie ma obowiązku składania oświadczeń o wyborze tej formy opodatkowania.  Za podstawę przyjmuje się w tym przypadku dochodów, a więc nadwyżkę przychodów z wynajmu.

Jeżeli wybierzemy ten sposób opodatkowania, mamy obowiązek wpłat zaliczki na podatek dochodowy do dnia 20 każdego miesiąca. Podatek wynosi 18% od dochodu, jeśli znajdujemy się w pierwszym progu podatkowym. Warto jednak pamiętać o tym, że z nadejściem roku 2017 zmieniły się przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku. Kwota ta jest dziś różna dla osób posiadających dochód na różnych poziomach.

Druga możliwość to wybór podatku zryczałtowanego od przychodów. Podatek ten stanowi drugą możliwość przy wynajmowaniu własnego mieszkania. Podstawę opodatkowania stanowią tutaj przychody, które posiadamy z racji wynajmu, a więc czynsz, który pobieramy od wynajmującego nasze mieszkanie. Aby wybrać tę formę rozliczenia, konieczne staje się już przedłożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Skarbowym. Stawka w tym przypadku wynosi 8,5%, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku nie ma możliwości umniejszenia podstawy opodatkowania  o koszty z uzyskania przychodu. Podatek przy wyborze tej formy opodatkowania może być wpłacamy kwartalnie lub miesięcznie – wybór należy do właściciela mieszkania.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl