Ogródek działkowy a prawo do działki cz. 2

clause

W poprzednim artykule rozpoczęliśmy rozważania na temat ogródków działkowych oraz sposobów na ich dzierżawę. Dziś nadal zajmiemy się tym tematem, omawiając kolejne ze sposobów.

Przypomnijmy sposoby na dzierżawę działki:

1.Przeniesiennie prawa przez działkowca na inną osobę sporządzając odpowiednią umowę.

2. Dzierżawa działki od stowarzyszenia działkowiczów (ogrodowego), o ile stowarzyszenia wolną działkę posiada.

3. Dzierżawa działki na drodze umowy sporządzonej z zarządem działki (jeśli powstaje nowy ogród działkowy).

4. Oświadczenie  o prawie do działki po zmarłym współmałżonku.

Dzierżawa działki od stowarzyszenia działkowiczów (stowarzyszenia ogrodowego)

Po pierwsze należy zaznaczyć, że umowa dzierżawy działki zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a osobą fizyczna, która oczywiście musi być pełnoletnia. Aby można było dzierżawić działkę trzeba spełniać pewne kryteria. Co stowarzyszenie bierze pod uwagę? Przede wszystkim miejsce zamieszkania osoby starającej się o działkę, a także funkcje, jakie ma ona dla niej spełniać. Warto tu nadmienić, jakie cele przyświecają ogródkom działkowym, a są to m.in. (informacja zaczerpnięta ze strony http://www.rod-zabierzow.pl/category/bez-kategorii/) :

1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;
2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
7) ochrona środowiska i przyrody;
8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

 

Umowa taka zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa uwzględniana jest zarówno w księdze wieczystej, jak i stosuje się względem osoby wydzierżawiającej przepisy kodeksu cywilnego, w punktach dotyczących dzierżawy.

Zgodnie z ustawą (art. 32): „Działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe, a także korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych działkowców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.”

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl