Niższe stawki dla dłużników dobrowolnie opuszczających mieszkanie cz.2

clause-215513_960_720

W poprzednim artykule opisaliśmy powstanie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych. Nowelizacja ta ma na celu zmianę opłat w sytuacji, kiedy dłużnik dobrowolnie wyprowadza się z zajmowanego lokalu. Dziś  nieco rozszerzymy ten temat, dodając kilka bardzo istotnych informacji.

Terminy

Kiedy nowelizacja ustawy o komornikach sądowych weszła w życie?

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych została przyjęta pod koniec września 2017 roku przez Sejm. Nowelizacja ta musiała zostać wprowadzona, z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z roku 2015. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta w dniu szóstego października br.. z kolei nowelizacja została ogłoszone 13 października w Dzienniku Ustaw.

Co jeszcze?

Kiedy opłata staje się mniejsza? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na doręczenie wezwania.  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 2 tygodnie. Ma to zapobiec sytuacjom, w których lokator byłby zmuszony wyprowadzić w przeciągu kilku dni.

Opłaty

Opłata tymczasowa powinna zostać uiszczona w terminie do  dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Nieuiszczenie opłaty będzie skutkowało zwrotem wniosku lub odmową dokonania tej czynności. Opłata tymczasowa ma wynosić 10 procent miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi natomiast o kwoty dotyczące egzekucji odebrania rzeczy, stawka stała została zmniejszona z – procent miesięcznego wynagrodzenia do 20 procent.

Zmiany dotyczą również wszystkich opłat związanych z  interwencjami, w których udział brała Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa lub Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do tej pory w takich sytuacjach konieczne było uiszczanie opłaty 2 procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Obecnie regulacja ta została uchylona.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl