Niższe stawki dla dłużników dobrowolnie opuszczających mieszkanie cz.1

clause-215513_960_720

Nowelizacja ustawy o komornikach  sądowych, która niedawno weszła w życie, wprowadza nowe , niższe stawki dla tych dłużników, którzy sami, zupełnie dobrowolnie decydują się na opuszczenie zajmowanego lokalu.

Kiedy nowelizacja została podpisana przed pretendenta Andrzeja Dudę, jego kancelaria poinformowała o tym wydarzeniu, ogłaszając jednocześnie, że „swoiste preferencje w stosunku do dłużników, którzy bez zastosowania przymusu zdecydują się na wykonanie obowiązku mającego postać świadczenia niepieniężnego; oprócz opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób, dotyczy to również obowiązku wydania rzeczy, co czyni zadość sentencji orzeczenia Trybunału”.

Nie są to jednak jedyne zmiany. Inne dotyczą egzekucji świadczeń niepieniężnych, których wszczynanie nie będzie zależne od uiszczenia rzez wierzyciela całej opłaty, ale od wniesienia opłaty tymczasowej.

Dlaczego dochodzi do zmian?

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych była konieczna z powodu  orzeczenia TK  z roku 2015. Orzeczenie to jasno informowało o tym, że stawki komornicze są niekonstytucyjne  i nie przewidują jej zmniejszenia po dobrowolnym opuszczeniu lokalu przez dłużnika. Do tej pory mieliśmy do czynienia z jedną, stała stawką, bez względu na to, czy mieszkanie było opuszczane dobrowolnie czy też nie.  W nowelizacji ustawy możemy przeczytać jeszcze, że opłata ma być uzależniona od tego, w jakim termieni dłużnik opuszcza lokal. I tak, jeżeli: dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, opłata ostateczna wynosi 1/25 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a także jeżeli dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobiera opłaty.

Z całą pewnością, dla wielu dłużników będzie to ogromne ułatwienie. Być może takie stanowisko ułatwi przebieg wielu postępowań, które do tej pory ciągnęły się nawet całymi latami. Jak jednak będzie w rzeczywistości – czas pokaże.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl