Mieszkasz na działce? Możesz stracić do niej prawo

house-2151102_960_720

Pomimo iż sezon letni już się skończył, my nadal pozostaniemy przy temacie ogródków działkowych. Pora jesienno zimowa jest bowiem czasem, kiedy okazuje się, że w ogródkach działkowych mieszka na stałe wiele osób. Niestety, właściciele tak postępującym, mogą przez to utracić prawo do działki.

Polski Związek Działkowców postanowił walczyć z nielegalnymi budowlami  znajdującymi się na terenie ogródków działkowych w całym kraju. Okazuje się, że osoby, które na stałe przebywają na działkach, mogą stracić do nich prawo. Co więcej, mogą być natychmiast eksmitowane.

Skala tego problemu jest poważna. Np. w okręgu poznańskim, na terenie ogródków działkowych mieszka około 4 tysięcy osób, przy czym niespełna tylko połowa jest na stałe zameldowana. Rzecznik praw obywatelskich jest jednak zdania, że  wprowadzone prawo, a więc eksmisja oraz utrata praw do działki, to zbyt duże konsekwencje za czyny, za które w dużej mierze odpowiedzialne są gminy i urzędy miasta – to one bowiem doprowadziły do tego typu zaniedbań. Zdaniem rzecznika, stowarzyszenia powinny informować nadzór budowlany, zawsze kiedy zauważy nieprawidłowości.

„Już takie konsekwencje są wystarczające do osiągnięcia stanu zgodności z obowiązującym prawem. Stosowanie wobec działkowców dodatkowych sankcji w postaci rozwiązania umowy uprawniającej do korzystania z działki, a także utrata własności nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych niezgodnie z prawem, wydaje się zbyt rygorystyczne”

Niestety, resorty są odmiennego zdania i nie zgadzają się z postulatami rzecznika praw obywatelskich. Może się zatem okazać, że tysiące osób mieszkających na działkach, będą zmuszone do wyprowadzki, kierując swoje kroki do gmin i urzędów miast, prosząc o zorganizowanie lokali socjalnych.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl