Kupujesz dom lub mieszkanie? Zapoznaj się z tymi dokumentami! Cz. 2.

clause-684504_960_720

W poprzednim artykule poruszyliśmy temat odpowiedzialnego kupowania nieruchomości. Wiąże się to z dokładnym sprawdzeniem najważniejszych dokumentów związanych z działką, na której stoi nasz dom czy mieszkanie, a także z samymi lokalami. Do takich dokumentów zaliczyć należy księgę wieczystą oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (co już zostało omówione). Powinniśmy sprawdzić również wypis z rejestru gruntów i budynków, pozwolenie na budowę, a także dowiedzieć się, czy nie ma osób zameldowanych w nieruchomości.

Wypis z rejestru gruntów i budynków – po dokument ten zgłaszamy się do gminy, starostwa lub w urzędzie miasta. Jest ważny, ponieważ znajdują się w nim informacje dotyczące numeru księgi wieczystej, granic działki, położenia gruntów oraz jej klasę.

Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy – dokumenty te są istotne, ponieważ to one dadzą nam informację o tym, czy nieruchomość została wybudowana zgodnie z prawem i czy na pewno możemy ją użytkować. Pamiętajmy bowiem, że budowę należy rozpocząć w czasie 3 lat od dnia otrzymania pozwolenia na budowę. Jeżeli termin ten został przekroczony, nieruchomość została wybudowana niezgodnie z prawem.

Osoby zameldowane w nieruchomości. Kupując nieruchomość koniecznie należy sprawdzić, kto jest w niej zameldowany. Najlepiej byłoby, aby w dzień przeniesienia własności, w nieruchomości nie był zameldowany już nikt – chodzi zarówno o zameldowanie stale jak i czasowe. W jaki sposób ustalić osoby zameldowane? Wystarczy zadzwonić do wydziału ewidencji ludności w konkretnej gmienie czy urzędzie miasta.

Sprawdzenie tych wszystkich informacji jest bardzo ważne i może zagwarantować nam poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że kupujemy nieruchomość pewną.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl