Księga wieczysta – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć cz. 2

bookcase-335849_960_720

W ostatnim artykule przybliżyliśmy Państwu informacje ogólne dotyczące ksiąg wieczystych – czym jest księga wieczysta, gdzie się znajduje, co powinno być w niej zamieszczane, a także zasady jej prowadzenia. Dziś zajmiemy się treścią ksiąg wieczystych oraz jej działami, a jest ich cztery: dział pierwszy związany jest z oznaczeniem nieruchomości, dział drugi dotyczy własności i użytkowania wieczystego, dział trzeci z kolei mówi o wszelkich ograniczeniach praw rzeczowych, z klei dział czwarty dotyczy przede wszystkim hipoteki.

Każda księga wieczysta składa się z czterech części. Warto poznać wszystkie. Dział pierwszy to przede wszystkim zagadnienia związane z oznaczeniem nieruchomości. Jest to dział, w którym można znaleźć potwierdzenie, że szukamy odpowiedniej nieruchomości. W zinformatyzowanych księgach dział ten został podzielony na oznaczenie nieruchomości (dział I-O) oraz spis praw związanych z nieruchomością (dział I-Sp).

Dział drugi w księdze wieczystej dotyczy danych dotyczących własności. W tym dziel można dokładnie sprawdzić, kto jest właścicielem konkretnej działki, nieruchomości. Dotyczy ona również użytkowania wieczystego.

Dział trzeci księgi wieczystej  to wszystkie wiadomości związane z ograniczeniem praw rzeczowych. Znajdziemy tutaj również wpisy wielu praw i roszczeń oraz ograniczenia w rozporządzaniu konkretną ruchomością. To również tutaj można znaleźć informacje związane ze służebnością.

Kolejny, ostatni już dział to hipoteki. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy na działce, nieruchomości, nie ciąży żadna pożyczka, żaden kredyt hipoteczny, możemy to zrobić właśnie przeglądając dział czwarty księgi wieczystej.

Warto pamiętać o tym, że każdy wpis do księgi wieczystej jest dokonywany wyłącznie przez sąd i tylko na podstawie właściwych dokumentów. Pamiętajmy również o tym, że nie w każdej części księgi musi znajdować się opis. W pierwszych dwóch działach opisy są obligatoryjne, natomiast w dwóch pozostałych nie musi ich być w ogóle. Spotkamy się wtedy z adnotacją „brak wpisów”.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl