Hipoteka w księdze wieczystej – jak ja wykreślić cz. 2

bookcase-335849_960_720

 W ostatnim z artykułów przedstawiliśmy konieczność wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, jeśli ta została już spłacona. Dziś zajmiemy się procedurą wykreślania hipoteki z księgi wieczystej oraz zmianą treści wierzytelności hipotecznej.

W sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości otrzymuje odpowiednie zaświadczenie wierzyciela, a więc np. banku o tym, że kredyt został spłacony, musi on wystąpić z wnioskiem do sądu wieczystoksięgowego. W praktyce wygląda to tak, że wypełniamy formularz KRS _WPIS, zaznaczając między innymi:  „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Następnie należy dokładnie opisać hipotekę, a więc określić kwotę, a także wierzyciela i wszystkie istotne informacje. Ponadto, wszystkie pola należy bardzo sumiennie uzupełnić; dane zarówno właściciela nieruchomości jak i osoby czy instytucji na  która hipoteka była wpisana. Co należy dołączyć do wniosku? Po pierwsze musi znaleźć się tam oryginał oświadczenia od banku czy innego wierzyciela, a także  dowód na uiszczenie opłaty sądowej. Opłata sądowa nie jest bardzo dużym kosztem i wynosi zaledwie 100 zł. Ponosi ją jednak zazwyczaj właściciel nieruchomości.

Niekiedy zdarza się sytuacja, w której nie dochodzi do całkowitej spłaty kredytu lub pojawiają się inne okoliczności, które powinny być pisane do wierzytelności hipotecznej. Również wtedy potrzebny jest odpowiedni  wpis do księgi wieczystej, który odbywa się w sposób analogiczny jak przy wkreśleniu hipoteki. Zainteresowany zmianą musi zatem zawrzeć odpowiednią  umowę o zmianie treści wierzytelności hipotecznej. Warto jednak pamiętać, że zmiany treści wierzytelności hipotecznej kosztują nieco więcej – opłata sądowa wynosi tu 150 złotych.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl