Długi spadkowy – który spadkobierca ma je spłacić?

hammer-802298_960_720

Odziedziczyłeś spadek, a wraz z nim dług? Co zrobić w takiej sytuacji? Który ze spadkobierców i w jakiej części za niego odpowiada? Kto będzie musiał go spłacić? Do kogo pierwsze kroki skieruje wierzyciel? Pytań dotyczących dziedziczenia wraz z długiem jest naprawdę wiele, warto zatem poznać odpowiedzi na te pytania!

Nasze prawo przewiduje zasadę dziedziczenia z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobiercy mają ograniczoną odpowiedzialność za długi. Jednakże dla wielu sprawa ta wcale nie jest jasna, zwłaszcza kiedy spadkobierców jest kilku. Powstaje wtedy kłopot: kto ma spłacić dług i w jakiej części? Czy jest to zależne od wielkości odziedziczonych „udziałów”?

Odpowiedzi na te pytania możemy odnaleźć w kodeksie prawa cywilnego, w art. 1034:

§ 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.

§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Ponadto, warto również wiedzieć, że istnieją różne sposoby przyjęcia spadku, które w dużej mierze determinują wszystkie kolejne działania. Osoba, która ma zostać obdarowana spadkiem, ma do wyboru trzy rozwiązania. Po pierwsze, może przyjąć spadek wprost. W tym przypadku, osoba ta będzie odpowiedzialna za długi spadkowe w sposób nieograniczony. Po drugie, może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Zakres odpowiedzialności za długi jest wtedy ograniczony do wartości stanu czynnego spadku. Po trzecie, może ona spadek odrzucić  i wtedy traci zarówno wszelkie prawa jak i obowiązki.

Jeżeli spadkobierców jest kilku i każdy z nich przyjął spadek np. z dobrodziejstwem inwentarza, sprawa jest prosta  – każdy z nich ma jednakową, ale ograniczoną do wartości spadku czynnego odpowiedzialność. Wszystko komplikuje się, jeżeli spadkobiercy przyjęli spadek na różnych zasadach.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl