Alimenty na małżonka. Ustanie obowiązku alimentacyjnego – cz. 2

divorce-619195_960_720

W poprzednim artykule przybliżyliśmy czym są alimenty, a także kiedy mogą zostać przyznane. Przedstawiliśmy także sytuacje, w której o alimenty stara się współmałżonek, kiedy doszło do rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego małżonka, winie jednego ze współmałżonków lub bez orzekania o winie. Dziś zajmiemy się równie ciekawą kwestią, a mianowicie ustaniem obowiązku alimentacyjnego.

`Ustanie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny może ustać. Wygasa on zawsze wtedy, gdy małżonek pobierający alimenty decyduje się na ponowne małżeństwo. Jest to jeden z przypadków ustania obowiązku alimentacyjnego, ale oczywiście nie jedyny. Drugim przykładem ustania tego obowiązku jest upłynięcie pięciu lat od rozwodu. Przy czym należy podkreślić, że ten przypadek dotyczy wyłącznie tych rozwiedzionych małżonków, u których są nie orzekał o winie. Oczywiście, zdarzają się w tym przypadku pewne wyjątkowe sytuacje. Jedną z takich okoliczności jest orzeczenie sądu, wydawane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wątkowych sytuacjach na żądanie uprawnionego, gwarantujące przedłużenie terminu alimentacyjnego.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl