Alimenty na małżonka – najważniejsze informacje cz. 1

divorce-619195_960_720

Po rozwodzie są może zasądzić alimenty na rzecz współmałżonka. To czy alimenty zostaną zasądzone oraz jaką będą miały wysokość zależy m.in. od sytuacji zarówno majątkowej jak i osobistej małżonka ubiegającego się alimenty. Istotny jest również fakt, kto odpowiada za rozpad małżeństwa.

Zaspokojenie potrzeb rodziny a alimenty na współmałżonka

Zupełnie czymś innym jest zaspokajanie potrzeb rodziny, a czymś innym zasądzenie alimentów na małżonka. W przypadku pierwszym współmałżonek po rozwodzie ma obowiązek partycypowania w kosztach związanych z utrzymaniem rodziny. Jeżeli uchyla się on od tego obowiązku, sąd najczęściej nakazuje przekazywanie pewnej, określonej kwoty każdego miesiąca. Natomiast na zasądzenie alimentów na współmałżonka zależne jest od  jego sytuacji finansowej i osobistej, a także  od osoby odpowiedzialnej za rozpad pożycia małżeńskiego.

Wyłączna wina jednego z małżonków

Jeżeli sąd orzeka rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka, natomiast drugi po rozwodzie znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może dojść do konieczności wypłacania alimentów przez jednego z małżonków  na rzecz niewinnego. Obowiązek alimentacyjny powstaje w sytuacji kiedy:

– mamy do czynienia z rozwodem z wyłącznej winy jednego z małżonków;

– rozwód sprawia, że małżonkowi niewinnemu znacznie pogorszyła się sytuacja materialna. Należy pamiętać, że pogorszenie się sytuacji materialnej może nastąpić nawet w kilka lat od orzeczenia rozwodu ( art. 60 § 2 k.r.o. )

Wina obojga małżonków lub rozwód bez orzekania o winie

Zdarzają się sytuacje, w których to obydwoje małżonkowie są winni rozpadu lub nie orzekano o winie żadnego z nich. Jeżeli po rozwodzie, któremukolwiek z nich znacznie pogorszy się sytuacja finansowa, może on również ubiegać się o alimenty od swojego byłego już małżonka. (art. 60 § 1 k.r.o.).

Ocena sytuacji finansowej następuje przez porównanie. Nie jest to jednak porównanie sytuacji finansowej małżonków sprzed rozwodu i obecnie, lecz porównanie sytuacji obecnej z sytuacją finansową małżonków w sytuacji, gdyby ich pożycie  funkcjonowało prawidłowo.

Piotr Figiel Rzeczoznawca majątkowy
31-234 Kraków
ul. Górnickiego 63
woj. małopolskie
tel. 691 503 203
tel./fax. (12) 415 87 30
email biuro@figielrzeczoznawca.pl